Agnese Cimdiņa: pieredze biznesa un tehnoloģiju izpētē

Ceturtdien, 10.janvārī plkst. 18.00 visi aicināti uz sociālantropoloģes Agnese Cimdina stāstījumu par pētījumu "Viedā enerģētika starpkultūru kontekstā: Ziemeļvalstu un Tuvo Austrumu biznesa sadarbība ilgtspējas vārdā". Stāstījumā tiks akcentēta pētnieces pieredze biznesa, tehnoloģiju un kultūru saskarsmes izpētē. 

Pasākums notiks Latvijas Nacionālās Bibliotēkas AsiaRes lasītavā (M stāvā) lasījumu cikla "Stāsti par cilvēku" ietvaros. To organizē Latvian Association of Anthropologists - Latvijas Antropologu biedrība Lietišķās antropoloģijas sekcija sadarībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nozaru literatūras centrs

Par stāstījumu:
Pētījums tiek veikts sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Bergenas Universitāti un Ziemeļvalstu Inovāciju inkubatoru Abu Dabī. Pētījuma mērķis ir izprast, kā globālais uzstādījums samazināt atkarību no fosilajiem energoresursiem izpaužas Ziemeļvalstu un Līča valstu uzņēmumu sadarbībā, tādejādi padziļinot zināšanas viedās enerģētikas jomā un attīstot sociālantropoloģisko pieeju tehnoloģiju un biznesa izpētē. 

Par pētnieci:
Agnese Cimdiņa maģistra un doktora grādu sociālantropoloģijā ieguvusi Bergenas Universitātē Norvēģijā, specializējusies biznesa antropoloģijā. Padziļināti pētījusi reģionālo attīstību, lauku saimniecības un inovācijas, ziemeļvalstu uzņēmumus un organizācijas, uzņēmējdarbību starpkultūru un ilgtspējas kontekstos, starpkultūru komunikāciju. Ilgus gadus bijusi pasniedzēja Norvēģijas un Latvijas augstskolās un padomniece Norvēģijas Karalistes vēstniecībā Rīgā. Patlaban Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes paspārnē strādā pie pēcdoktorantūras pētījuma par ziemeļvalstu uzņēmējdarbību Arābu Līča valstīs un ir valdes locekle Norvēģijas Tirdzniecības kamerā Latvijā.

Pasākums notiks latviešu valodā. Ieeja bez maksas. 

Akadēmisko lasījumu cikla "Stāsti par cilvēku" mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar Latvijā un ārzemēs veiktajiem antropoloģiskajiem pētījumiem un veicināt starpdisciplināru sadarbību dažādu nozaru pārstāvju vidū.