Atšķirīgiem darbiniekiem atšķirīgs vadības stils jeb Situatīvā līderība

Situatīvās līderības modelis nodrošina iespēju vadītājam apzināti izvēlēties atšķirīgas pieejas ar atšķirīgiem darbiniekiem, izprast konkrētā darbinieka attīstības vajadzības un viņa mērķu specifiku, lai izvēlētos piemērotāko līderības stilu.