Atšķirīgiem darbiniekiem atšķirīgs vadības stils jeb Situatīvā līderība. Līderības darbnīca ar Katrīnu Ošleju.

Situatīvās līderības modelis sniedz iespēju vadītājam apzināti izvēlēties atšķirīgas pieejas ar atšķirīgiem darbiniekiem, lai panāktu uzlabojumus darba sniegumā un viņu kompetenču attīstībā.