Izaugsmes programma #3 Ievadpasākums: Kā augt 10x nevis par 10%?

Vēlaties desmitkāršot sava uzņēmuma peļņu? Sākam!

SEB bankas Izaugsmes programmas trešā cikla ievadpasākums uzņēmumiem. Programmas mērķis ir sagatavot uzņēmumus straujai biznesa izaugsmei ar digitālo tehnoloģiju un inovāciju palīdzību.

Pasākuma laikā:
-iepazīšanās ar programmas saturu un lektoriem;
- iedvesmošanās no programmas lektora un jaundibinātu uzņēmumu mentora Wallace Green (Čehija) ievadrunas;
- iepriekšējo programmas dalībnieku pieredzes stāsti.