Kvalitātes vadība uzņēmumā

Seminārā runāsim par: 
1. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas nepieciešamību.
2. Vadības lomu efektīvas vadības sistēmas izveidošanā.
3. Efektīvas un nebirokrātiskas dokumentu vadības izveidi.
4. Kvalitātes vadības sistēmas nepārtrauktu pilnveidošanu. 
5. Konkurētspējas paaugstināšanas iespējām.

Semināru vada: 
Zane Drinke - 'Kesko' grupas uzņēmumos ieviesusi dažādas kvalitātes vadības sistēmas, konsultē uzņēmumus par ISO standarta ieviešanu.

Seminārs pieejams tikai Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedriem. Vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.