Pārdošana ASV: pārdošanas stratēģijas, partneru tīkla izveide un pārvaldība. Darbnīca ar Jāni Bergu.

Uzņēmumiem, kas jau pārdod, vai plāno pārdot savu produkciju ASV. Praktisks know-how.