Seminārs "Spirāles Dinamika uzņēmuma vadībā"

Spirāles Dinamika ir teorija, kas sniedz efektīvu modeli personības, grupu, organizāciju un sociālo sistēmu attīstības izpratnei un vadīšanai. Atšķirībā no daudzām citām teorijām Spirāles Dinamika gan personību, gan organizāciju apskata attīstībā, tāpēc ļauj daudz labāk sagatavoties izaicinājumiem, ko rada organizāciju iekšējās un ārējās vides straujās izmaiņas. 
Lai efektīvi vadītu pārmaiņas organizācijā ilgtermiņā, ir jāizprot to būtība.


Seminārā: 
1. Spirāles Dinamikas (SD) vēsture un vieta starp citām teorijām. 
2. Spirāles Dinamikas līmeņi, to īpašības un praktiskās izpausmes. 
3. Organizācijas uzbūve, personāla vajadzības un motivēšana dažādos SD līmeņos. 
4. Efektīva mijiedarbība ar klientiem un sabiedrību dažādos SD līmeņos. 
5. Kļūdas, kas rodas, neievērojot SD, un pārejas procesa riskus individuālā un organizācijas mērogā.


Ieguvumi: 
Semināra dalībniekiem būs iespēja no attāluma paskatīties uz savu un citu cilvēku motivāciju un tās maiņu dzīves laikā, kā arī izprast organizācijā, sabiedrībā un valstī notiekošos procesus, un iegūt savā rīcībā efektīvus instrumentus pārmaiņu vadībai ilgtermiņā.


Semināru vada: 
Ilmārs Jargans - RISEBA lektors, 'Meta Coach' izaugsmes treneris


Dalības maksa: 
LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.