Venture Capital for tech startups in Latvia 2015. Demand vs supply

Pasākuma mērķis: Draudzīgā un neformālā diskusijā meklēt risinājumus sabalansēt tehnoloģiju iesācējuzņēmumu pieprasījumu un riska kapitāla industrijas piedāvājumu, kopīgi veidojot Latvijas pasaules līmenī konkurētspējīgu tehnoloģiju uzņēmumu ekosistēmu.

 

Nozīmīgākais veids, kā nelielām ekonomikām, kāda ir arī Latvija, nākotnē konkurēt globālā tirgū ir tehnoloģijas.
Visaktīvāk un efektīvāk šīs jaunās tehnoloģijas pārvērš produktos un pakalpojumos, attiecīgi darba vietās un ieņēmumos, tehnoloģiju iesācējuzņēmumi ( technology startups ).
Lai Latvijā veidotos ātri augoši un globāli konkurētspējīgi tehnoloģiju iesācējuzņēmumi, tiem ir nepieciešami īpaši finanšu līdzekļi.
Viens no nozīmīgākajiem nozares finansējuma veidiem ir ASV Silīcija Ielejā radies un gados pilnveidots Riska Kapitāla (venture capital)modelis.
Pēdējos gados ir attīstījies šī finanšu instrumenta virziens, kas tiek definēts kā “gudrā nauda” (smart money).
Šī finansējuma veidā tehnoloģiju iesācējuzņēmumiem tiek nodrošināta ne tikai finanšu līdzekļi, bet lielākais uzsvars tiek likts uz finansētāja palīdzību un zināšanām produkta un uzņēmuma attīstībā, tālākā finansēšanā, un plašs kontaktu loks un atpazīstamība starp lēmumu pieņēmējiem industrijas starptautiskā līmenī, kas palīdz jaunajam uzņēmumam atvērt durvis nepieciešamajiem kontaktiem.

 

Pasākuma laikā iepazīsimies ar pētījumiem, kuros apskatīts, kas tieši ir nepieciešams Latvijas tehnoloģiju uzņēmumiem šāda “gudrās naudas” finansējuma ietvaros un kāds pašlaik ir piedāvājums Latvijas (salīdzinot ar Eiropas un pasaules) riska kapitāla tirgū.

 

Pasākuma laikā mēģināsim atrast atbildes uz jautājumiem kāpēc daudz sekmīgākie Latvijas tehnoloģijas iesācējuzņēmumi finansējumu piesaistījuši ārpus Latvijas un kāpēc Latvijas riska kapitāla tirgū ir salīdzinoši maz “importa uzņēmumu” – tehnoloģiju iesācējuzņēmumu no citām valstīm.

 

Draudzīgā diskusijā mēgināsim analizēt, kāpēc vairāk kā 5 miljonu Eiro finansējumu meklējošie tehnoloģiju iesācējuzņēmumi nav spējuši to piesaistīt Latvijas riska kapitāla tirgū.

 

Pasākuma norises valoda : angļu

 

Dalībnieki:

- Tehnoloģiju iesācējuzņēmumu vadītāji un dibinātāji (gan ar esošu pieredzi finansējuma

piesaistīšanā, gan aktīvi meklējoši finansējumu);

- Riska kapitālisti un investori;

- Valsts ekonomikas politikas un stratēģijas veidotāji

- Nozares analītiķi, eksperti un žurnālisti un “startup ecosystem” dalībnieki, atbalstītāji un

veidotāji.

 

Pasākuma norises plāns:

 

10.00 - 10.15 Intro and sandbox definition. Rihards Gailums, RHTU;

10.15 - 10.45 “SMART” vs “DUMB” MONEY. Perceptions about Venture Capital of Latvian Start-Ups and High-Growth Firms. Research paper presentation. Edgars Lapiņš, Anna Plaudiņa, SSE Riga;

10.45 - 11.00   Role of the business accelerators in smart startup development. Results of MBA thesis, Artūrs Zandersons, RTU;

11.00 - 11.15 Latvian Startup dealflow 2015, Labs Of Latvia;

11.15 - 11.30 Coffee break;

11.30 - 11.45 Latvia gov policy and strategy towards tech startups and venture capital alignment. Edmunds Valantis, Director of EU funds implementation department at Ministry of Economics;

11.45 - 12.00 Current situation in Latvian Venture Capital. Matching the needs of government policy and tech startups. Edgars Pīgoznis, LVCA; 

12.00 - 12.15 Startup Success. Creating a World Class Eco system. Gary A. Fowler, GVA LaunchGurus;

12.15 - 12.30 Real experience of Infogram venture capital rising. Why Latvian startup is not funded by Latvian VCs? Uldis Leiterts, Infogram;  

12.30 - 13.00 Panel Discussion. How to align Latvian tech startup venture capital supply to Latvian tech startup demand? 

 

Participants: 

Andris K. Berzins, TechHub Riga,

Edgars Pīgoznis, LVCA,

Gary A. Fowler, GVA LaunchGurus,

Edmunds Valantis, Ministry of Economics,

Uldis Leiterts, Infogram.

Moderator:

Rihards Gailums, RHTU.

 

Register here: http://www.eventbrite.com/e/venture-capital-for-tech-startups-in-latvia-2015-demand-vs-supply-ticket... 

 

Conference resources:
Presentations: http://www.slideshare.net/RHTU/presentations
Video: https://www.youtube.com/watch?v=3pN6XkF9XC0
Research paper "SMART” vs “DUMB” MONEY. Perceptions about Venture Capital of Latvian Start-Ups and High-Growth Firms:
https://www.academia.edu/13783220/_Smart_vs._Dumb_Money_Perceptions_about_Venture_Capital_of_Latvian_Start-Ups_and_High-Growth_Firms


Thank you all for sharing passion and suggestions!