Investīcijas
Iepriekšējais finanējums
Kopā:
40 000 €
Līdzekļu vākšana
Vākšana:
No
30 000 €
Ziņas:

Ready to publich

1 year ago

Hey,We are almost ready. Now testing our latest version. Is there anybody who has contacts with best game app publishers?

Ziņas:
Professor Oliver vēl neko nepublicēja. Ziņas no viņiem parādīsies šeit!
Nākamais pasākums:
Šī kompānija ir pārāk aizņemta pasākumiem. Sazinies ar to augstāk minētajos veidos.