Atpakaļ
Oct
09
2018

Bezmaksas apmācība par satelīta datu izmantošanu

Gatavojoties starptautiskajam 24 stundu hakatonam 'Copernicus Hackathon and Climathon Riga 2018', 16. oktobrī Cēsīs, 17. oktobrī Rīgā un 18. oktobrī Liepājā notiks iesildīšanās pasākums – praktisks seminārs, vairojot izpratni par satelītu datu izmantošanas iespējām.

'Copernicus' ir lielākā Zemes novērošanas programma pasaulē. Tajā ir izveidota 'Sentinel' satelītu flote, kas nodrošina brīvpieejas optiskos, radara datus un aktuālu informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras un okeānu ekosistēmām. 

"Pēdējo desmit gadu laikā brīvi pieejami satelītu dati piegādā apjomīgu informācijas bāzi, ko iespējams pielietot dažādu jomu attīstīšanā. Teju ik dienu vairāki orbītā ceļojoši satelīti  ievāc datus par Zemi un piegādā informāciju dažādās izšķirtspējās, tajā skaitā par vidi Latvijā. Tas ir resurss, lai iegūtu informāciju par norisēm uz sauszemes, saldūdeņos un jūrā, kā arī par atmosfēru un tajā notiekošajiem procesiem. Šādas informācijas pieejamība nodrošina iespēju veikt efektīvāku Latvijas vides un dabas resursu analīzi, plānošanu un monitoringu, tādējādi pieņemot gudrus un ilgtspējīgus teritorijas apsaimniekošanas lēmumus," norāda attālās izpētes eksperts un Vides risinājumu institūta pētnieks Agris Brauns.

Viņš būs viens no ekspertiem, kurš nedēļu pirms hakatona 'Copernicus Hackathon and Climathon Riga 2018' iesildīšanās pasākumā dalīsies ar teorētiskām un praktiskām zināšanām par «Copernicus» satelītu datiem, to pieejamību, datu apstrādes rīkiem, iespējām kombinēt satelītdatus ar citiem atvērtajiem datiem, kā arī iepazīstinās ar veiksmīgiem datu izmantošanas piemēriem. Pasākumā būs iespējams gūt zināšanas arī par mūslaiku un nākotnes pilsētvides izaicinājumiem klimata pārmaiņu kontekstā. Pasākuma dalībnieki saņems 'Copernicus Academy' sertifikātu, kas apliecinās lekcijās un darbnīcās iegūtās zināšanas un prasmes.

24 stundu hakatons sāksies 26. oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrikā vienlaikus ar vēl 100 pilsētām pasaulē. Tajā starpdisciplinārām komandām, atsaucoties vairāku Latvijas pašvaldību izaicinājumiem, būs jāpiedāvā risinājumi pilsētu viedai un klimatam draudzīgai pārvaldīšanai, izmantojot 'Copernicus' satelītu datu iespējas. Hakatons notiks 'Copernicus Hackaton' un Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta klimata zināšanu un inovāciju kopienas 'Climate-KIC' programmu ietvaros. To organizē Vides risinājumu institūts (VRI) un RTU Dizaina fabrika.