Atpakaļ
Feb
05
2019

Drīzumā pētniecībai būs pieejami vēl divi vaučeri

Inovāciju vaučers ir Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) izsniegta garantijas vēstule komersantam, kas par tajā noteikto vērtību ir atbalsts jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei. Pieteikšanās joprojām vēl ir kūtra - kopumā apstiprināti tikai 27 projekti -, taču uzņēmumi kļūstot aizvien aktīvāki. Drīz būs pieejami vēl divi vaučeri, kas, iespējams, daudziem būs motivācija sarosīties. 

Šobrīd uzņēmumiem sadarbībai ar pētniecības institūcijām ir pieejami divi vaučeri:

  1. iepazīšanās vaučers 5000 eur apmērā darbībām, kas vērstas tieši uz pētniecību un sadarbību ar universitātēm. Tas ir pieejams komersantiem, kas iepriekš nav izmantojuši vaučera atbalstu. Šo atbalsta instrumentu var izmantot tehniski ekonomiskajai priekšizpētei, rūpnieciskajiem pētījumiem, eksperimentālai izstrādei, tai skaitā prototipu izgatavošanai un produkta rūpnieciskā dizaina izstrādei. Nosacījumi pieļauj, ka izmaksas tiek segtas 100% apmērā no ārpakalpojuma izmaksām. Summa neiekļauj PVN.
  2. klasiskais vaučers 25 000 eiro apmērā vienai idejai. Tas nozīmē, ka vienam komersantam idejas var būt vairākas un minēto atbalstu uzņēmumam ir iespēja saņemt vairākām idejām. Vienlaicīgi var īstenot tikai vienu projektu. Nākamo ideju var attīstīt, kad iepriekšējā pabeigta. Papildus iepriekšējā vaučera nosacījumiem šis sedz izmaksas arī par rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanu, sertificēšanas un testēšanas pakalpojumiem, kā arī augsti kvalificētu darbinieku piesaistei. Ja atbalstam tiek piemēroti de minimis regulas nosacījumi, tad apmaksāti tiek 85% no ārpakalpojuma izmaksām (summa neiekļauj PVN) un 45% - augsti kvalificētu darbinieku piesaistei. Ja atbalsts tiek nodrošināts GBER regulas nosacījumu ietvarā, atkarībā no komersanta statusa un atbalstāmās darbības veida tiek kompensētas izmaksas 25 - 70% apmērā.

Paredzams, ka vēl šogad uzņēmumi un pētniecības institūcijas varēs saņemt atbalstu atsevišķi tikai augsti kvalificētu darbinieku algas kompensēšanai apmērā līdz 45 %. Tas būs vēl viens vaučera veids. Šāds atbalsta instruments jau ir pieejams jaunuzņēmumu vidē startup vīzas ietvaros. Tas attiecas uz darbiniekiem, kam ir maģistra grāds vai trīs gadu profesionāla pieredze nozarē. Šis profesionālis uz atbalsta saņemšanas laiku nedrīkst būt nodarbināts citur. Komersants algu vienu gadu pilnā apmērā maksā darbiniekam pats, pēc tam iesniedzot granta pieprasījumu vienu reizi ceturksnī.

Tāpat šogad vaučeru programmas ietvaros būs pieejams arī atbalsts dizainera pakalpojumiem jauna produkta, procesa un stratēģijas izstrādei ar mērķi uzņēmumā ieviest inovācijas. Atbalstu būs iespējams saņemt arī, lai piesaistītu ārējo ekspertu, kas izvērtē produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma attīstīšanas potenciālu. Tāpat būs pieejams atbalsts, ko varēs izmantot, lai sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti varētu piedalīties "Apvārsnis 2020" apakšprogrammā "Mazo un vidējo komersantu instruments" tehhniski ekonomiskā priekšizpētes izstrādei, kuru iesniedz MVK instrumenta 2. fāzē.

Ja uzņēmumam ir interese ieviest inovācijas, un tas vēlas atrast sadarbības partnerus Latvijas augstskolās un pētniecības institūcijās, drošākais ceļš ir izmantot tehnoloģiju skautu pakalpojumus. Tieši skauti ir tie, kas palīdz risināt inovāciju vajadzības, kā arī meklēt ekspertīzes un testēšanas partnerus. LIAA tehnoloģiju skauti darbojas piecās nozarēs - bioekonomikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, viedajos materiālos, viedajā enerģētikā un biomedicīnā. Tāpat abām lielākajām Latvijas universitātēm - Latvijas Universitātei un Rīgas Tehniskajai universitātei - ir savi tehnoloģiju skauti, kas pārzina iespējas un var palīdzēt ar partneru atrašanu. Informācija par skautiem ir pieejama šeit.