Atpakaļ
Feb
06
2019

Finanšu tehnoloģijas augstskolā apgūst 12 jaunie speciālisti

Pirms gada Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Banku Augstskola (BA) parakstīja startēģiskās sadarbības līgumu. Tas paredzēja sadarbību studijās, zinātnē un valorizācijā jeb inovācijā un tehnoloģiju pārnesē. Viens no redzamākajiem iznākumiem - kopīga studiju programma, kas nu jau apmāca 12 finanšu tehnoloģiju speciālistus.

RTU un BA ir specializējusies katra savā jomā, īstenojot dažādas studiju programmas. Taču kopīga studiju programma ļauj apvienot un maksimāli izmantot abu pušu kompetences un resursus. Pievēršanās tieši finanšu tehnoloģiju jomai ir pamatota ar faktu, ka tā ir viena no straujāk augošajām nozarēm ar augstu pievienoto vērtību, kur ir novērojams kvalificēta darbaspēka trūkums. Augstskolu pārstāvji atsaucas uz aptaujām, kas liecina, ka Latvijas finanšu sektora uzņēmumi plāno paplašināt darbību, kā rezultātā ir gaidāms vēl lielāks pieprasījumu pēc augsti kvalificētiem profesionāļiem šajā jomā.

Studiju programma "Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas" jeb orientēšanās uz finanšu tehnoloģijā ir jaunums gan Latvijā, gan Baltijas reģionā. Programma ietver un apvieno informācijas tehnoloģijas ar finanšu profila zināšanām, sagatavojot starpdisciplinārus profesionāļus, kuri ir īpaši pieprasīti un nepieciešami finanšu tehnoloģiju nozarē. Studiju programma ietver kursus, kas nodrošina zināšanas par programmatūras prasību noteikšanu, projektēšanu, kodēšanu, ieviešanu, testēšanu un uzturēšanu, kā arī finanšu sektora un ekonomikas studiju kursus. Augstskolu pārstāvji atzīst, ka sadarbojoties ir izdevies radīt jaunu gan finanšu tehnoloģiju nozarei, gan Latvijas tautsaimniecībai kopumā nepieciešamu produktu.

Studiju programma arī izceļas ar to, ka jau sākotnēji tika veidota, sadarbojoties ar nozares profesionāļiem, kuri ir iesaistīti arī studiju procesā. Kopš programmas licencēšanas un informācijas publicēšanas, nozares interese esot augusi, apliecinot, ka darbaspēka trūkums ir akūta problēma. Un finanšu tehnoloģiju joma nav izņēmums.

Studiju programmā plānots turpināt sadarbību un arī organizēt kopīgus pasākumus ar nozares pārstāvjiem, tādējādi veidojot vēl ciešāku sadarbību, kas nodrošinās nepārtrauktu programmas aktualizēšanu un attīstību atbilstoši jaunākajām tendencēm.