Atpakaļ
Feb
06
2019

Iespēja doties uz kiberdrošības konferenci Kanādā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra organizē tirdzniecības misiju Kanādā. Tās ietvaros tiks nodrošināta iespēja apmeklēt vērienīgu kiberdrošības konferenci. 

Tirdzniecības misija uz Kanādas pilsētu Toronto notiks no 20. līdz 23. martam. Konference "Toronto Cybersecurity Conference" notiek 21. martā. Papildus tam LIAA arī organizēs tikšanos ar Kanādas uzņēmumiem.

Plašāka informācija par tirdzniecības misijas programmu un izmaksām tiks precizēts pēc pieteikšanās. Dalībniekiem pašiem ir jāsedz vietējā transporta un komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas izmaksas.

 

 

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.