Atpakaļ
Apr
21
2016

Latvijā top jauns, inovatīvs rīks daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

Latvijā top jauns, inovatīvs rīks informācijas apmaiņai un īpašumu pārvaldīšanai daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem – qnocqnoc.lv. Pati platforma šobrīd atrodas izstrādes stadijā, bet jau ir izveidota mājaslapa, kur var uzzināt par projektu, pierakstīties jaunumiem un atstāt komentārus.

Šobrīd 68% Latvijas iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu mājās, savukārt Rīgā šīs skaitlis ir vēl lielāks un sasniedz 93%. Rūpēties un uzturēt savu kopīpašumu tehniskā kārtībā ir visu dzīvokļu īpašnieku kopīgais uzdevums. Jebkurš lēmums mājas ietvaros tiek pieņemts ar balsu vairākumu.

Tieši šī sadaļa mājas pārvaldīšanas procesā klibo visvairāk. Paši iedzīvotāji reti vēlas uzņemties iniciatīvu un uzrunāt savus kaimiņus par labu kādai idejai, bet, ja iniciatīvas autors ir mājas apsaimniekotājs, tad uz sapulcēm reti ierodas nepieciešamais iedzīvotāju skaits un lēmums netiek pieņemts.

“Tas ir nonsenss, ka mūsu laikmetā lēmumu pieņemšanas process savas mājas remontam vai drošības uzlabošanai ir tik vecmodīgs un smagnējs. Tas bremzē ES fondu naudas apguvi māju siltināšanai un apdraud mājas iedzīvotājus, jo nepieciešamie remonti netiek veikti savlaicīgi,” situāciju komentē viens no idejas autoriem Vladimirs Reskājs.

Vēl viena problēma, kuru plāno atrisināt ar jaunā produkta palīdzību, ir komunikācijas trūkums un lēns informācijas apmaiņas process starp kaimiņiem, un plānots uzlabot komunikāciju arī starp mājas iedzīvotājiem un apsaimniekotāju.

“Palūgt pārlikt mašīnu vai pagriezt klusāk mūziku. Atrast kaimiņu, kurš palīdzēs pārlikt mēbeles. Sasaukt mājas sapulci, lai nosiltinātu māju vai lemtu par apsaimniekotāja maiņu. Mēs uzskatām, ka to visu var darīt ērtā laikā un formā,” ir pārliecināts Reskājs.

Projekta autori uzskata, ka, izveidojot mūsdienīgu informācijas apmaiņas un īpašumu pārvaldīšanas platformu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, izdosies panākt, ka kopīpašums tiks pārvaldīts efektīvi un iedzīvotāji ar savu dzīvi konkrētajā vietā kļūs apmierinātāki, jo nepatiku no neatrisināto problēmu uzkrāšanās nomainīs prieks par to atrisināšanas vieglumu.