Atpakaļ
Oct
12
2018

LIAA sadarbībā ar Rīgas Biznesa skolu piedāvā bezmaksas mini - MBA programmu

  • Attēla avots:

Tā kā šobrīd Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) lielu uzsvaru liek uz inovāciju attīstīšanu, piedāvājot dažādus finanšu instrumentus, inovatīvu ideju rašanos un to ieviešanu var stimulēt laba izglītība. Tāpēc LIAA sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolu no 1. novembra līdz 1. februārim organizē bezmaksas mini - MBA apmācību programmu inovāciju vadībā.

Mini-MBA ir pasaules biznesa augstākās izglītības iestāžu izmantots programmas formāts, kas filozofijā, saturā un mācību metodēs līdzinās biznesa administrācijas maģistru (Master of Business Administration, MBA) programmām. Apmācības ir īsākas kā augstskolu studiju programmas, taču intensīvākas nekā standarta interešu izglītības kursi.

Dalībai apmācībās var pieteikties uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji, potenciālie vadītāji un uzņēmumu īpašnieki ar vismaz divu gadu pieredzi uzņēmējdarbībā un labām angļu valodas zināšanām.

Klātienes nodarbības notiek ceturtdienu vakaros no plkst. 18.00 līdz plkst. 21.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00 vai no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Lai pieteiktos apmācībām, pretendentam līdz 2018. gada 24. oktobrim ir jāiesniedz:
- pieteikuma veidlapa komercdarbības atbalsta saņemšanai;
- pieteikuma anketa apmācībām;
- De minimis veidlapa.
Vairāk informācijas par iesniedzamajiem dokumentiem ir šeit. Savukārt plašāka informācija par apmācību programmas saturu un pasniedzējiem ir šeit

NB! Pieteikuma iesniegšanas datumam ir nozīme! Ja vairāki projektu iesniegumi 2. pielikuma vērtēšanas procesā saņems vienādu punktu skaitu, tiks ņemta vērā projekta iesniegšanas secība.

Elektroniska dokumenta formā noformētu projekta iesniegumu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi sarmite.karlsone@liaa.gov.lv. Pieteikumu var iesniegt arī klātienē LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, trešdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 19.00 Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs)

Mācības ir bez maksas un vietu skaits ierobežots.