Atpakaļ
Oct
08
2018

LU pētījums: uzņēmuma panākumus ir iespējams izskaitļot

"Inovācijas panākumiem ir ļoti mazs sakars ar veiksmi, milzīgu ilgtermiņa budžetu vai ģenialitāti. Un vēl jo mazāk - ar maģiju," secinājušas trīs Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pētnieces Mg. Sc. vad. Līga Brasliņa (attēlā), Dr. oec. Anda Batraga un Dr. oec. Jeļena Šalkovska. Viņas pētījušas inovāciju veiksmes kritērijus pagaidām gan tikai mazumtirdzniecības preču kategorijā, taču pētījums turpināsies un ir pamats domāt, ka šī nav tikai sakritība.

"Laika periodā no 1960. līdz 1970. gadam pasaulē bija uzstādījums - ražojam lētāk. Laika posmā no 1980. līdz 2000. gadam bija aktuāli ražot optimālāk. Sākot no 2010. gada mums ir nepieciešamas inovācijas," stāsta Mg. Sc. vad. Līga Brasliņa. Par to liecina fakts, ka pēdējo 15 gadu laikā no biznesa veiksmes skatuves ir pazuduši 52% uzņēmumu, kas savulaik bija biznesa izdevuma 'Forbes' apkopoto veiksminieku rindās. Turklāt, piemēram, kosmētikas zīmola 'L'Oreal' apgrozījumu šobrīd veido 78% inovatīvu produktu, 'Kraft Foods - 46%. "Patērētājs vēlas piedzīvot aizvien vairāk," pamato Līga. Tiktāl viss ir labi, taču realitātē veiksmīgi ir ne vairāk kā 15% inovāciju. 

Kas ir inovācija? Tā ne vienmēr ir dārga - tas esot mīts. Inovācija arī ne vienmēr ir tehnoloģisku progresu apliecinošs produkts. Inovācija var būt tirgus pieprasījumu mainošs produkts, kas esošam produktam atklāj jaunu un fundamentāli nozīmīgu pielietojumu. "Uzņēmējiem ir daudz definīciju vārdam "inovācijas", taču patērētājam tā ir tikai viena. "Inovācija viņa izpratnē ir jauns piedāvājums, kas atrisina dzīves cīņas apstākļus un palīdz sasniegt iecerēto," Uzskata L. Brasliņa.

Pētījuma ietvaros tika izdalīti trīs inovāciju līmeņi, ko varētu izskaidrot viedtālruņa kontekstā:
1) izgudrojums ir, piemēram, šķidrie kristāli;
2) inovācija, piemēram, viedtālrunis, kas kļuva iespējams, pateicoties iepriekš minētajam izgudrojumam;
3) inovāciju difūzija, piemēram, aplikācijas, kas nodrošināja plašu inovācijas pielietojumu. 

Mazo un vidējo uzņēmumu kontekstā vissvarīgākais ir izgudrojums un inovāciju difūzija - saka pētnieces.

 

Savukārt atsevišķi var izdalīt četrus inovāciju veidus:
1) radikālā inovācija (breakthrough) - raksturo augsts tehnoloģiskais progress, taču ir zema ietekme uz tirgu;
2) esošo pamatnoteikumu mainītājs (game changer) - raksturo augsts tehnoloģiskais progress un augsta ietekme uz tirgu; 
3) papildinošā inovācija (incremental) - raksturo zems un zema ietekme uz tirgu;
4) caursitošā inovācija (disruptive) - raksturo zems tehnoloģiskais progress, taču ir augsta ietekme uz tirgu.

Pētījumā tika izmantoti dažādi dati no dažādiem tirgus pētījumu uzņēmumiem, lai definētu un atrastu veiksmīgākās inovācijas. Galvenais rādītājs - inovatīvajam poduktam ir jābūt veiksmīgākam par esošo. Hipotēze - veiksmīgo inovāciju komponentes ir nemainīgas. Hipotēze apstiprinājās. Tā rezultātā  bija iespēja izdalīt trīs veiksmīgākos inovāciju veidus:
1) paplašinātā kategorija - notiek hibridizācija starp lielāko un straujāk augošo produktu izvēlētajā kategorijā. Respektīvi tiek izmanntotas divu lielāko konkurentu un vienlaikus arī tirgus vadošo spēlētāju iestrādes, radot jaunu produktu, kas apvieno šo abu produktu parametrus;
2) pārnests zīmola spēks, kad esošajam zīmolam tiek radīts pilnīgi jauns produkts, iespējams, ņemot vērā līdzīgu produktu veiksmes stāstus, piemēram, citās valstīs vai citās produktu kategorijās;
3) gradācijas produkta sastāvdaļās - produkts tiek samazināts vai palielināts, piedāvājot patērētājam jaunu produktu.

Ja inovācijas veiksmīgumu ir iespējams paredzēt, tad kāpēc ir tik mazs to izdošanās procents? L. Brasliņa to skaidro ar mūsu pašu lēno adaptēšanās spēju un spēju pieņemt izraušanos no definīciju lauka: "Tas izdodas tikai aptuveni 10 % uzņēmumu, kas vēlas ieviest inovācijas.