Atpakaļ
Jun
14
2018

Par 40 000 eiro vērtēs jaunuzņēmumu ekosistēmu un iespējas to uzlabot

Ekonomikas ministrija (EM) izsludinājusi iepirkumu par Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšanu, pašreizējā stāvokļa identificēšanu un uz tās balstītu priekšlikumu izstrādi.

Plānotā līguma summa ir 40 000 eiro.

EM skaidro, ka iepirkuma mērķis, pirmkārt, ir nodrošināt jaunuzņēmumu ekosistēmas esošā stāvokļa kvantitatīvu un kvalitatīvu novērtēšanu, tai skaitā vērtējot iesaistīto pušu lomu ekosistēmas veidošanā un uz tās balstītu priekšlikumu izstrādi turpmākai nozares attīstības plānošanai. Otrkārt, nepieciešams izstrādāt metodoloģiju un apkopot jaunuzņēmumu nozari raksturojošus ekonomiskus rādītājus, vērtējot nozares ietekmi uz tautsaimniecību.

Jau ziņots, ka Saeima 2016. gada novembrī galīgajā lasījumā pieņēma Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu, lai ieviestu atbalsta programmas šādiem uzņēmumiem un veicinātu to veidošanos Latvijā.

Jaunuzņēmums ir uzņēmums ar augstas izaugsmes potenciālu, kas nodrošina inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu un attīstību. Latvijā patlaban darbojas ap 320 jaunuzņēmumu.

 

 

 

Saeima 2016. gada novembrī galīgajā lasījumā pieņēma Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu, lai ieviestu atbalsta programmas šādiem uzņēmumiem un veicinātu to veidošanos Latvijā.

Savukārt 2018. gada gada aprīlī Saeima pieņēma grozījumus Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā, lai uz valsts atbalstu varētu pretendēt arvien vairāk jaunuzņēmumu. Izmaiņas likumā tika pamatotas ar nepieciešamību, lai tā normas pielāgotu reālajai nozares praksei un ņemtu vērā šo uzņēmumu darījumu specifiku un apjomu.

Līdz ar izmaiņām paredzēts, ka uz valsts atbalstu varēs pretendēt arī tie jaunuzņēmumi, kas saņēmuši agrīnas stadijas riska kapitāla ieguldījumu ne tikai pamatkapitālā, bet arī konvertējamā aizdevuma veidā un ņemot vērā kapitāldaļu emisijas uzcenojumu.

Likums paredz arī vairākus izņēmumus, ļaujot kvalificēties atbalstam arī uzņēmumiem, ja tajā kvalificēts riska kapitāla investors veic atkārtotus ieguldījumus. Atbalstu drīkstēs pieprasīt arī jaunuzņēmumi, kur ieguldītas pietiekami lielas investīcijas - vismaz 150 000 eiro apmērā. Šo atbalstu varēs pieprasīt par diviem atbalsta programmas periodiem. Līdz šim jaunuzņēmumu atbalsta periods bija viens gads.