Atpakaļ
Dec
04
2017

Pētījums par finanšu tehnoloģijām ieskicē Latvijas iespējas fintech nozarē

Fintech jeb finanšu tehnoloģiju uzņēmumu vadītāji uzskata, ka Rīgas kā finanšu centra stiprās puses ir izglītoti un zinoši speciālisti, moderna IT infrastruktūra un attīstīts banku sektors, secināts pētījumā 'FinTech pulss 2017'.

"Globālajā finanšu centru indeksā Rīga atrodas 45. vietā no 88 pasaules finanšu centriem, nedaudz augstāk ir ierindota Tallina – 42. vietā. Kaut arī konkurence starp abām Baltijas pilsētām ir sīva, Rīgai ir visas iespējas kļūt par reģiona finanšu centru. Latvijā ir izveidojušies un turpina rasties spēcīgi fintech uzņēmumi, kas veiksmīgi strādā globālajā tirgū, kā arī mums ir stabils banku sektors. Latvija kontinentālajā Eiropā pašlaik ir pirmajā vietā pēc savstarpējās platformās piesaistīto investīciju apmēra. Savukārt nebanku aizdevēji ir apguvuši Eiropas tirgus, kā arī iegājuši Dienvidamerikā un Ziemeļamerikā," stāsta Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš.

Pētījumā 'FinTech pulss 2017' apkopots finanšu tehnoloģiju uzņēmumu īpašnieku, vadītāju, finanšu direktoru novērtējums par uzņēmējdarbības vidi un prognozes par sabiedrības paradumu maiņu, kā arī finanšu tehnoloģiju uzņēmumu attīstību Latvijā. Pētījums veikts 2017. gada vasarā.

 

Aptaujātie kā galvenos pozitīvos ietekmējošos faktorus min arī ciešu sadarbību ar uzraugošajām iestādēm, sakārtotu valsts finanšu sektora politiku, konkurētspējīgu normatīvo regulējumu, pievilcīgu nodokļu politiku, tāpat arī kā ne mazāk svarīga tiek izcelta Rīgas izdevīgā atrašanās vieta – pilsētai ir ērta starptautiskā satiksme.

Kā galvenie šķēršļi, kas var nelabvēlīgi ietekmēt finanšu tehnoloģiju uzņēmumu attīstību, galvenokārt tika minēta nelabvēlīga vai neskaidra nozares likumdošana, neveiksmīga sadarbība ar uzraugošajām iestādēm un to nepietiekamā kompetence par attīstības tendencēm, kā arī finanšu krīze, ja tāda iestājas.

"Finanšu sektorā tirgus ir ļoti dinamisks, un šobrīd ir īstais brīdis domāt un izstrādāt jaunus pakalpojumu veidus, tāpēc ir svarīgi, lai politikas veidotāji neliktu šķēršļus uzņēmumu attīstībai. Abām pusēm - gan valsts sektoram, gan uzņēmējiem - ir jābūt gataviem sadarboties, lai veicinātu fintech nozares tirgus attīstību un sasniegtu kopīgo mērķi, lai Rīga kļūtu par Baltijas finanšu centru," saka G. Āboltiņš.