Atpakaļ
Nov
09
2017

Pieejama valsts atbalsta programmu sociālajai uzņēmējdarbībai

Attīstības finanšu institūcija 'Altum' sākusi piedāvāt jaunu valsts atbalsta programmu sociālajai uzņēmējdarbībai, kurā kopumā topošajiem vai esošajiem šīs jomas uzņēmējiem no Eiropas Savienības (ES) fondu naudas līdz 2022. gadam būs pieejami 12 miljoni eiro.

Labklājības ministrs Jānis Reirs atzīst, ka pēdējos gados sociālā politika ir nonākusi Latvijas dienaskārtībā. Par šo uzņēmējdarbības formu ir ilgi un daudz diskutēts, un valdība ir pieņēmusi normatīvos aktus, kas palīdzēs regulēt sociālo uzņēmējdarbību. Llīdz šim ir saņemti 65 pieteikumi dalībai 'Altum' piedāvātajā atbalsta programmā, un 37 uzņēmumi saņēmuši pozitīvu virzību dalībai šajā programmā. Atbalstu var saņemt sociālie uzņēmēji, kas palīdz cilvēkiem izkulties no nepatikšanām, piemēram, 5 - 7 gadu ilgstoša bezdarba.

Latvijā ir izstrādāta speciāla Sociālās uzņēmējdarbības programma, kuru ieviesīs 'Altum'. Programma sāk darboties no šī brīža, un tajā atbalstu var saņemt biedrības, nodibinājumi, komersanti, fiziskas personas, kas reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu reģistrā, kā arī fiziskas personas, kas uzvarējušas Labklājības ministrijas ideju konkursā un plāno sākt sociālo uzņēmējdarbību. Pretendenti, kas atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem, atbalstam var pieteikties 'Altum' reģionālajos centros.

Programmai piešķirtais finansējums 12 miljonu eiro apmērā ir no Eiropas Sociālā fonda, kura ietvaros no 2017. līdz 2022. gadam plānots atbalstīt 220 topošos un esošos uzņēmumus, kas nodarbinās bezdarbniekus, jaunās mātes, cilvēkus ar īpašām vajadzībām u.c.

Tā kā atbalsts ir grants jeb dāvinājums, tas uzņēmumiem nebūs jāatdod. Taču uz šo atbalstu var pretendēt tikai dzīvotspējīgi jeb pelnoši projekti, kas ir ilgtspējīgi - pēc projekta realizācijas tā īstenotājs ir spējīgs patstāvīgi darboties. Uzņēmumu peļņai jātiek novirzītai sociālajai labklājībai, palīdzības sniegšanai vai labdarības projektiem.

Atbalstu varēs saņemt investīcijām, darbinieku darba algu izmaksai, konsultāciju izdevumiem, apgrozāmajiem līdzekļiem. Atbalsta apjoms ir atkarīgs no uzņēmuma vecuma un saimnieciskās darbības apmēra. Ja atbalsta pretendents nedarbojas vairāk par vienu gadu, viņš varēs saņemt atbalstu no 5000 līdz 20 000 eiro, ja no viena līdz trim gadiem - no 5000 līdz 50 000 eiro. Ja atbalsta pretendents strādā vairāk nekā trīs gadus, viņš varēs pretendēt uz atbalstu robežās no 5000 līdz 200 000 eiro, taču šāds pretendents nevar saņemt lielāku atbalsta summu par pusi no uzņēmuma vidējā apgrozījuma vai ne vairāk kā 150% no trijos gados vidējās bilances.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Madara Ūlande atzīmē, ka sociālā uzņēmējdarbība ir pilna ar izaicinājumiem, kas saistīti ar finansējuma piesaisti, mārketingu un pārdošanu, kā arī tirgus apgūšanu. Tāpēc uzņēmējiem pieejamais atbalsts vērtējams pozitīvi.