Atpakaļ
Jul
03
2018

Piešķirts pirmais miljons, kas mudinās uzņēmējus domāt par energoefektivitāti

Attīstības finanšu institūcija ALTUM un energoservisa uzņēmums 'RCG Lighthouse' noslēdzis sadarbības līgumu par "apgaismojuma kā ārpakalpojuma" energoefektivitātes projektu finansēšanu 1 miljona eiro apmērā.

'RCG Lighthouse' ir uzņēmums, kas nodrošina "apgaismojumu kā ārpakalpojumu" (Lighting as a Service - angļu val.). Līdz šim tas realizējis vairāk kā 130 projektus komerciālā un industriālā sektora klientiem Baltijas valstīs. Uzņēmums specializējas visaugstākās efektivitātes LED (gaismu izstarojošo diožu) apgaismojuma sistēmu ieviešanā privātajā sektorā, kā arī plāno uzsākt "apgaismojuma kā ārpakalpojuma" projektu ieviešanu arī valsts un pašvaldību segmentā. 

"Biznesa modelis "apgaismojums kā ārpakalpojums" ir unikāls, un pasaulē ir vien pāris uzņēmumi, kas ir spējuši pārdot šo pakalpojumu vairāk kā 100 uzņēmumiem. Biznesa modeļa unikalitāte slēpjas faktā, ka klientam tiek nomainīts apgaismojums, tas tiek pieslēgts mākonī bāzētai datu vākšanas un analīzes sistēmai un klientam nekas par to nav jāmaksā. Nākamajā mēnesī klienta elektroenerģijas rēķins samazinās par 50% un klients ar pakalpojuma sniedzēju - 'RCG Lighthouse' - dalās izmaksu ietaupījumā, tādejādi ļaujot atgūt investīciju un nopelnīt. Uzstādītā apgaismojuma sistēma ir pašu veidots dizains un partneri - kontraktražotāji Āzijā - no izvēlētajām komponentēm nodrošina to salikšanu.  Apgaismojums tiek pieslēgts attālinātai tiešsaistes datu uzskaites un analīzes sistēmai, kas ir radīta kopā ar sadarbības partneri. Tā apkopo datus par apgaismojuma lietošanas instensitāti un paradumiem, kas ļauj klientiem piedāvāt dažādus priekšlikumus elektrības rēķina samazināšanai," skaidro Riska kapitāla fonda 'FlyCap' partneris Jānis Liepiņš. 

Finansējums uzņēmumam piešķirts valsts atbalsta programmas ietvaros, kas tiek finansēta no ALTUM "zaļo" obligāciju emisijā iegūtajiem finanšu resursiem 20 miljonu eiro apmērā un paredzēta energoservisa uzņēmumu (ESKO) īstenotiem energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem. 'RCG Lighthouse' finansējumu plāno izmantot, lai straujāk izvērstu "apgaismojuma kā ārpakalpojuma" projektu ieviešanu uzņēmumos Baltijas valstīs.

Kaspars Osis, 'RCG Lighthouse' valdes priekšsēdētājs (attēlā no labās): "Mēs pastāvīgi meklējam iespējas, kā mūsdienu energoefektīvākās tehnoloģijas apvienojumā ar cilvēku zināšanām un atbildību par finansēm, kā arī tehniskajiem risinājumiem var samazināt uzņēmumu izmaksas par elektroenerģiju. Tādējādi mēs mainām priekštatu par energoefektivitātes projektu ieguvumiem. Sadarbība ar ALTUM mums dos iespēju īstenot krietni vairāk un lielākus "apgaismojuma kā ārpakalpojuma" projektus Baltijas valstīs, tādējādi paaugstinot Latvijas uzņēmumu starptautisko konkurētspēju un veicinot pakalpojumu eksportu. ALTUM programma, kam nav analogu pat Eiropas līmenī, apliecina valsts rūpes par energoefektīvu risinājumu iedzīvināšanu ikdienā."

ALTUM īstenotās uzņēmumu energoefektivitātes programmas ietvaros ESKO pieejams finansējums aizdevuma veidā līdz 2,8 miljoniem eiro. Finansējums paredzēts uzņēmumiem ar pieredzi un zināšanām enerģētikas sektorā kādā no nišām, piemēram, LED apgaismojums, saules kolektori un paneļi, apkures katli, sūkņi, rekuperācijas iekārtas, elektroietaises utml. ESKO klientiem nodrošina plašu pakalpojumu klāstu – nodrošina konsultācijas enerģētikas jautājumos, veic energoauditus, organizē elektroenerģijas iepirkumus, kārto nepieciešamo dokumentāciju, monitoringu, uzstāda nepieciešamās iekārtas. ESKO uzņēmumi nodrošina nepieciešamo iekārtu projektēšanu, uzstādīšanu vai nomaiņu, apkopi, to modernizēšanu un pat finansēšanu sadarbības modeļa ietvaros. ALTUM sadarbojas ar ESKO uzņēmumiem, finansējot to klientu nopērkamās vai nomaināmās iekārtas.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs (attēlā no kreisās): "Energoefektivitāte mūsdienās vairs nav modes lieta, bet gan nepieciešamība, kas sniedzas tālu pāri tikai samazinātiem elektrības rēķiniem. Tā ietver gan energoresursu patēriņa samazinājumu, procesu automatizāciju, darba drošību, piesārņojuma samazināšanu un citus aspektus, gan arī uzņēmuma konkurētspēju uzlabošanu. Latvijā uzņēmumu darbības energoefektivitāte ir neapgūta joma – teju 95 % gan privāto, gan valsts un pašvaldību uzņēmumu ir iespējams acīmredzami uzlabot energoefektivitāti. Vienlaikus diskusijās ar uzņēmējiem esam secinājuši, ka biežākie iemesli, kāpēc netiek ieviesti energoefektīvi risinājumi, ir finansējuma un zināšanu trūkums. Vēlamies šajā jomā būt vilcējspēks Latvijā un ar finansējumu, ko finanšu tirgos esam piesaistījuši ar ALTUM "zaļo" obligāciju emisiju, gribam dot vajadzīgo impulsu uzņēmumu energoefektivitātes projektu arvien plašākai izmantošanai. ESKO darbības koncepts, kas ietver zināšanu un finansējuma kombināciju, ir populārs visā Eiropā un esmu gandarīts, ka arī Latvijā ar mūsu jaunā finanšu instrumenta palīdzību veicināsim tā attīstību, no kā ieguvēji būs gan uzņēmumi, gan sabiedrība kopumā."