Atpakaļ
Jan
03
2018

Rīga - septītā visstraujāk augošā startup pilsēta Eiropā

Kas Rīgu un Latviju sagaida nākotnē? Jau tagad dažādos starptautiskos attīstības indeksa mērījumos iegūtās augstās vietas ļauj apsteigt lielu daudzumu Eiropas lielāko valstu pilsētas. To apliecina Rīgas Domes izveidotais galvaspilsētas ekonomikas profila apkopojums.

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir definēts, ka līdz 2030. gadam tā būs starptautiski atpazīstama metropole ar augstu dzīves kvalitāti, inovatīvu ekonomiku un modernu pārvaldi. Jau tagad izaugsme Latvijā un galvaspilsētā ir viena no straujākajām Eiropas Savienībā (ES). Rīga ir galvenais transporta mezgls starp Rietumiem un Austrumiem, kur ir kvalificēts un konkurētspējīgs darbaspēks. Tieši puse no Latvijā saražotās jaunradītās vērtības koncentrējas Rīgā, dominējot Latvijas ekonomikā un uzņēmējdarbībā un veidojot to kā labvēlīgu vietu jauna biznesa uzsākšanai. 

Izglītība

ANO Tautas attīstības indeksā Latvija ierindojas 44. vietā 188 valstu vidū, un tiek klasificēta kā ļoti augstas tautas attīstības valsts.  Pēdējo piecu gadu laikā ārvalstu studentu skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes. Rīgā kopā mācās 77 000 augstkolu un koledžu studenti, kas ir 80% no visiem studējošajiem Latvijā. Tāpat galvaspilsētā pieejamas arī profesionālās izglītības iestādes, ko izmanto 40% no visiem profesionālās izglītības audzēkņiem Latvijā. 

Uzņēmējdarbība 

Pasaules Bankas Doing Business uzņēmējdarbības ērtuma indeksā 2018. gadā Latvija ieņem augsto 19. vietu. Tāpat Doing Business uzņēmējiem labvēlīgas vides novērtējumā Latvija ir ieguvusi augsto astoto vietu. 

Tieši Rīga ir uzņēmējdarbībā aktīvākais reģions Latvijā ar 71 465 jeb 58% ekonomiski aktīviem uzņēmumiem. 'European Start–up Initiative' uzņēmumu dibinātāju aptauja liecina, ka Baltija ir arī viens no pievilcīgākajiem reģioniem uzņēmumu dibināšanai. Rīga šajā topā ierindojas 22. vietā Eiropas pilsētu vidū. Jaundibināto uzņēmumu skaits Rīgā 2016. gadā pārsniedza 6 tūkstošus, un ierindo Rīgu augstajā septītajā vietā visstraujāk augošo startup pilsētu vidū. 

Darba tirgus 

Latvijā ir 71% ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, no kuriem 65% ir nodarbināti un 433 000 no tiem strādā Rīgā. Bezdarba līmenis Rīgā kopš 2012. gada samazinājies līdz 4% un strādājošo mēneša vidējā bruto darba alga ir 971 eiro. Taču Latvijas Republikas Finanšu ministrijas prognozes liecina, ka 2020. gadā šī summa pārsniegs 1000 eiro.  Pēc strādājošo mēneša vidējās darba samaksas Rīgā vispelnošākās ir finanšu un apdrošināšanas darbības, eletroenerģija, gāzes apgāde, siltumpiegāde, kā arī  informācijas un komunikācijas pakalpojumi, taču vislielākais uzņēmumu skaits Rīgā nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu un tirdzniecību. 

IKT sektors 

4000 uzņēmumu Rīgā darbojas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sektorā. Lielākā daļa no tiem - datorprogrammēšanas jomā. Saskaņā ar Akamai uzņēmuma veiktajiem novērtējuma datiem, 2017. gadā Latvijā bija desmitais ātrākais internets Eiropā un pirmais Baltijā. Turklāt saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas datiem, Latvija ir otrajā vietā ES pēc mobilo datu lietojuma. 

Vairāk informācijas un statistikas apkopojumi pieejami informatīvajos izdevumos "Rīgas Ekonomikas profils" un "Rīga skaitļos": http://www.investeriga.lv/fakti-skaitli/