Atpakaļ
Mar
03
2017

Studentiem iespēja mācīties produktu komercializāciju

Augstskolu studentiem ir iespēja pieteikties inovatīvam produktu komercializācijas īskursam, kura ietvaros notiks gan teorētiskas lekcijas par produktu izstrādi, produkta veidošanas posmiem un kompetencēm, kā arī riska kapitālu, jaunuzņēmumu izaicinājumiem un starpdisciplināriem projektiem. Paredzētas arī praktiskas nodarbības, kurās būs iespēja attīstīt savu ideju, iegūstot finansiālu atbalstu produkta prototipa izstrādei.

"Šī īskursa mērķis ir veicināt studentu starpdisciplināro sadarbību un izveidot vidi studentu zinātnisko un startup projektu realizācijai, sniedzot nepieciešamo finansiālo atbalstu. Īskurss notiks pēc “atvērtā tipa” principa - tas nozīmē, ka nodarbību apmeklēšana būs pieejama visiem studentiem, neatkarīgi no augstskolas un fakultātes. Viens no galvenajiem šī kursa konceptiem ir tūlītējā riska kapitāla industrijas teorijas un prakses kombinācija, studentiem iesaistoties darbā ar saviem projektiem uzreiz pēc teorētisko zināšanu saņemšanas. Šis īskurss ir pirmā šāda veida interdisciplinārā iniciatīva Latvijā, kas ir vērsta uz inovatīvās uzņēmējdarbības kultivēšanu studentu vidē, apvienojot akadēmiskos, industriālos un finansiālos resursus,” stāsta viens no īskursa izveidotājiem Emīls Sjundjukovs (Emil Syundyukov).

Atbilstoši studentu piedāvāto ideju nozarēm īskursā viesosies arī industrijas pārstāvji, lai dalītos ar savu pieredzi un izteiktu viedokli par studentu idejām un sniegtu ieteikumus tālākai to attīstībai.

 

Lai pieteiktos īskursam, līdz 7. martam ir jāaizpilda pieteikuma anketa. Pieteikties var jebkuras augstskolas students, dalība īskursā ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Īskurss notiks angļu valodā.

 

 

Īskursu ir izveidojuši divi uzņēmēji, kas ir veiksmīgi attīstījuši un komercializējuši savus startup projektus. E. Sjundjukovs ir jaunuzņēmuma 'Koatum' izpilddirektors, studentu komūnas "Health Hackers" dibinātājs, vairāku hakatonu organizators, LU Datorzinātņu maģistra studiju programmas students. Otrs īskursa līdzautors ir Sergejs Jakimovs – jaunuzņēmuma 'Koatum' ģenerāldirektors, jaunuzņēmuma 'Vortex Oil Engineering SA' līdzdibinātājs, Rīgas Juridiskās augstskolas un Central European University in Budapest absolvents.