Atpakaļ
Nov
06
2017

Viedās pilsētas Latvijā - Jelgava, Sigulda un Valmiera

Tehnoloģiju attīstība un dzīvesstila izmaiņas veicinājušas nepieciešamību mainīt pastāvošo uztveri par klasisku pilsētu, tās nozīmi, sniegtajiem ieguvumiem ikviena indivīda dzīvē. Šī iemesla dēļ arvien plašāku ievērību guvusi ideja par viedu pilsētu – konceptu, ko Latvijā, sekojot līdzi starptautiskām tendencēm, sekmīgi praktizē Jelgavas, Siguldas un Valmieras pašvaldības, iedzīvotājiem nodrošinot ērtāku, drošāku un modernāku ikdienu.

'Smart cities' jeb viedās pilsētas ietver sasaisti starp informāciju tehnoloģijām un pilsētas pārvaldības atvieglošanu, izmantojot tādus instrumentus kā datu uzkrāšanu “mākonī” un lietu internetu. Uzlabojumi tiek veikti vidē, infrastruktūra un datu tīklu drošībā. Kopumā viedās pilsētas tiecas uz modernāku pakalpojumu ieviešanu un mūsdienīgas mijiedarbības radīšanu starp infrastruktūru un dažādām ieinteresētajām pusēm – iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem.

"Latvijā ir vairākas pilsētas, kas mērķtiecīgi īsteno viedo pilsētu principus un kļūst ne tikai iedzīvotājiem draudzīgas, bet iegūst arī ekonomiski no viedo sistēmu ieviešanas. Piemēram, ierobežojot energoresursu patēriņu, samazinās arī tam nepieciešamie finanšu resursi. Ne mazāk svarīga ir iedzīvotāju aktīva iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā par pilsētas dzīvi un uz nākotni vērstiem jauniem attīstības virzieniem," komentē inteliģento infrastruktūras risinājumu uzņēmuma 'Fima' valdes priekšsēdētājs Jānis Vilmanis.

Viens no pirmajiem piemēriem veiksmīgai viedo risinājumu ieviešanai ir 2006. gadā Jelgavā izveidotais Pašvaldības operatīvās informācijas centrs, kur veikta videonovērošanas sistēmu pārveide, plūdu zonu brīdināšanas sistēmu ieviešana un citi jauninājumi. Kā norāda Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš: “Viedā pilsēta ir ļāvusi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem justies droši jebkurā diennakts laikā, padarot pilsētu ne tikai drošāku un viedāku, bet arī energoefektīvāku. Vienlaikus tehnoloģiju gudra izmantošana samazinājusi piesārņojumu, noziegumu skaitu un kopumā veicinājusi pilsētas izaugsmi." Viens no ieviestajiem risinājumiem pilsētā ir mobilā satiksmes intensitātes skaitīšana, kas nosaka ielu noslogojumu. Ilgtermiņā šāda ierīce ļauj efektīvi plānot ielu atjaunošanas darbus un satiksmes organizāciju, padarot iedzīvotāju ikdienu ērtāku.

 

"Pirmais viedās pilsētas risinājums Siguldas pašvaldībā ir mobilās lietotnes izveide, kas integrējusi deklarēto iedzīvotāju identifikācijas karšu sistēmu ar mūsdienīgām iespējām informācijas ieguvei par pašvaldību un tās aktualitātēm," uzsver Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics. Laikā, kad aptuveni 70% no pilsētas iedzīvotājiem ir pieejams viedtālrunis, aplikācija atzīta par pozitīvu un ērtu formātu pašvaldības integrēšanai mobilajā pasaulē. Paralēli aplikācijai un iespējai ierosināt izmaiņas pilsētvidē, Siguldas pašvaldība vērsusi uzmanību arī uz t.s. zaļajiem risinājumiem, ņemot vērā tās atrašanās vietu Gaujas Nacionālā parka sirdī.

Valmieras pilsētas pašvaldības Informācijas tehnoloģijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Apinis: "Pilsētām ir jāizmanto tehnoloģiju iespējas, lai sasniegtu jaunus iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes standartus. Valmierā risinājumi ieviesti, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un problēmsituāciju novērojumus, kā arī pilsētas kopējo attīstības stratēģiju. Izvēlamies ieviest risinājumus, kas padara iedzīvotāju dzīvi ērtāku, paaugstina datu un personu drošību un padara pašvaldību pieejamāku tās iedzīvotājiem." Valmiera bija pirmā pašvaldība Latvijā, kas kopā ar SIA 'Latvijas Mobilais Telefons' izstrādāja un ieviesa pilsētas lietotni viedtālrunī 'Mana Valmiera'. Tās darbības loks un iespējas tiek nemitīgi papildinātas. Vienlaikus Valmierā uzstādīts gudrais apgaismojums, jaunas videonovērošanas sistēmas un digitālais informatīvais stends. Nākotnē pašvaldība plāno arī pilsētā iebraukušo automašīnu numura zīmju atpazīšanas sistēmas ieviešanu.