This is a community-generated profile · If you would like to claim it, please sign in

Connected Companies:
Expansion Capital logo

Expansion Capital Fund iegulda no 100 000 EUR līdz 1 500 000 EUR Latvijas mazos un vidējos uzņēmumos ar fonda minimālo līdzdalību no 20%. Izskatām iespēju arī nodrošināt mezanīna finansējumu gadījumos, kad banku finansējums nav pieejams.

Priekšroku dodam projektiem un uzņēmumiem, kas orientēti uz eksportu, nav atkarīgi no iekšzemes patēriņa kuros saskatāms augstas izsaugsmes potenciāls.